Un logro en el camino


Today I have recieved awesome news :D GettyImages has accepted some of my pictures in their collection. I feel both proud and humble, because of this achievement and the road ahead. I don´t usually hype myself but today deserves to be hyped! If you want to check more pictures please go to @inmovilizame on Instagram.


Hoxe recibin unha nova incrible :D GettyImages aceptou alguhas das miñas fotos na sua colección. Sinto a vez orgullo e humildade, tanto polo logro acadado como polo camiño que teño por percorrer Non gusto de facer alboroto pero hoxe mereceo! Se queredes ver máis fotos podedes pasar por @inmovilizame en Instagram.


Hoy me han dado una noticia increible :D GettyImages ha aceptado algunas de mis fotos en su colección. Me siento a la vez orgulloso y humilde, tanto por el logro como por el camino que me queda por recorrer. ¡No suelo darme bombo pero hoy creo que lo merece! Si quereis ver más fotos visitad @inmovilizame en Instagram.

Roi Rodríguez – InmovilizaME en Getty Images

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax