MELL-HORADA


“Son as 21:05:33, pero xa deixa de selo. E mentres o escribo deixa de selo outra vez. E así. O tempo vai sempre na nosa contra, nós contradi, nós contrafai. O peor é cando te das conta de que ti non eres unha persoa e debes vivir coa aburrida eternidade. O nós deixa de selo.”

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax